Din välmåendepartner

Önskar ni bättre styrning, kontroll och effekt av välmåendeinsatser?

2Prevent är totalleverantören inom välmående och psykisk hälsa…

…som sträcker sig från ledningsstöd för social hållbarhet och Employer Branding till vård med precisionshälsa.

Våra organisationskonsulter är skickliga på att identifiera en organisations välmåendebrister och minska förekomsten av psykisk ohälsa.

Vi fungerar som företagets Välmåendepartner nr 1 för att skapa en hållbar organisation där våra innovativa angreppsätt gör oss unika.

Kunskap

Med passion för mental friskvård.

Hållbart ledarskap

Inom 2Prevent finns program i hållbart ledarskap för chefer och medarbetare i syfte att bygga starka hållbara organisationer där medarbetare är trygga, engagerade och vill prestera. Genom att vara utvald…

Med passion för mental friskvård

2Prevent är experter på psykoedukation och tillhandahåller utbildningarna och expertis inom området psykisk hälsa som hjälper dig att hjälpa andra. 2Prevent erbjuder dig, som vill arbeta som välmåendecoach eller vill…

Utbildningar för dig som hjälper andra

Våra utbildningar ger dig teoretisk kunskap och praktiska verktyg för att tillämpa preventiva insatser och mental friskvård i din yrkesmässiga vardag. 2Prevent erbjuder dig, som vill arbeta som välmåendecoach eller…

Antistressprogram

2Prevents antistressprogram är ett interaktivt program som är både lättillgängligt och forskningsbaserat. Programmet kan göras både individuellt och i grupp med eller utan handledning i förebyggande syfte. Om ni har…

Vi utvecklar innovativa digitala lösningar för att förbättra välmåendet och öka antalet friskfaktorer.

Din Välmåendepartner

2Prevent maximerar välmåendet i medarbetardrivna organisationer och öka lönsamheten genom att maximera effekten av välmåendeinsatser. 2Prevent är totalleverantören inom välmående och psykisk hälsa.

Låt oss skapa er plan för hållbart välmående där medarbetarupplevelsen och engagemang leder till ökad lönsamhet.

Insikter från vårt
team av experter

Vill du veta mer?

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field
You need to agree with the terms to proceed
Meny