Erbjudande

Den mentala hälsokontrollen är ett nödvändigt komplement till den fysiska hälsokontrollen.

Vi sätter våra kunder i främsta rummet genom att ge snabb, förenklad tillgång till en mängd olika lösningar för företagshälsovård med inriktning på mental hälsa. 2Prevent fungerar som er Välmåendepartner och erbjuder ett komplett erbjudande för medarbetare och organisation.

2Prevent tillhandahåller digitala verktyg för att hjälpa företag med en hållbar och effektfull organisationsutveckling. Genom vårt Välmåendeindex kan vi mäta graden av välmåendet i er organisation. Vi erbjuder även verktyg för att på individbasis mäta graden av välmående. Den mentala hälsokontrollen är ett nödvändigt  komplement till den fysiska hälsokontrollen.

Vår verksamhet är registrerad vårdgivare under tillsyn av IVO vilket innebär att vår verksamhet följer lagar och förordningar som gäller inom Hälso- och Sjukvårdsområdet.

Vårt löfte:

Vi erbjuder mätbara vårdinsatser med mycket tydlig och snabb återkoppling till uppdragsgivaren.

Vi håller oss ansvariga för resultat och kvalitet genom datadriven och mätbaserad vård.

Vi följer lagar och förordningar som gäller inom Hälso- och Sjukvårdsområdet.

Vill du veta mer?

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field
You need to agree with the terms to proceed
Meny