Upptäck 2Prevent / Företagshälsa

2Prevent kan komplettera er befintliga företagshälsovård.

Vi sätter våra kunder i främsta rummet genom att ge snabb, förenklad tillgång till en mängd olika lösningar med inriktning på mental hälsa. 2Prevent fungerar som er Välmåendepartner och erbjuder ett komplett erbjudande för medarbetare och organisation.

2Prevent är helhetsleverantören avseende precisionshälsa.

2Prevent är helhetsleverantören avseende precisionshälsa och verkar inom samtliga områden för att främja, förebygga och åtgärda välmående och psykisk hälsa. Vår terapeutiska personal uppfyller alltid kraven som ställs från uppdragsgivaren för att få möta patienter i primärvården och alla arbetar utifrån väl beprövade behandlingsmetoder så som KBT, ACT mm.

Vårt löfte är att ge remitterande läkare feedback på behandlingens resultat samt föreslå strategi för återfallsprevention. Erbjuda kostnadsfri utbildning för Företagshälsans personal i psykisk hälsa och preventionsmetodik. Vi eliminerar risk till återfall så att bristande välmående ej återuppstår.

Vill du veta mer?

Namn *
Fill out this field
Företag *
Fill out this field
E-postadress *
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed

2Prevent är helhetsleverantören avseende precisionshälsa.

Vi verkar inom samtliga områden för att främja, förebygga och åtgärda välmående och psykisk hälsa. Vår terapeutiska personal uppfyller alltid kraven som ställs från uppdragsgivaren för att få möta patienter i primärvården och alla arbetar utifrån väl beprövade behandlingsmetoder så som KBT, ACT mm.

Främja

Hälsofrämjande arbete. Det som gynnar välmående hos individ och framgång för organisationen.

Förebygga

Att identifiera och ta bort hinder i förväg när vi vet att det finns behov och anledning. Prevention är bättre än behandling.

Åtgärda

Vi åtgärdar de problem som uppstått och ser till att de inte återuppstår.

Meny