Erbjudande / Personalutbildning om psykisk hälsa

Går det att öka välmåendet genom coaching?

Våra certifierade Välmåendecoacher har som mål att öka välmåendet för sin klient. Coacherna arbetar utifrån att först ta tempen på den mentala hälsan. Insikter kring viktiga förbättringsområden identifieras som kan ligga till grund för preventiva insatser.

Prevention is better than cure

Utifrån analys ges insikter från där våra skräddasydda verktyg, metoder och psykoedukation skapar en förändringsprocess som leder mot en bättre psykisk hälsa. Det är här Välmåendecoaching gör skillnad. Till skillnad från annan coaching är själva välmåendet både coachingens resultat och mål.

Vi erbjuder dig, som vill hjälpa andra att förbättra välmående och använda välmåendecoaching i din yrkesroll, en diplomutbildning av hög kvalitet. Genom kursen och den diplomering du erhåller får du en gedigen och unik utbildning i välmåendecoaching och psykisk hälsa. Du har fått med dig nödvändiga evidensbaserade kunskaper inom tillämpad positiv psykologi och de senaste rönen kring interventioner som stärker den psykisk hälsan. Med vår digitala plattform, får du dessutom tillgång till funktioner som är värdefulla och stödjer dig i din roll som Välmåendecoach.

Vill du veta mer?

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field
You need to agree with the terms to proceed
Meny