Erbjudande / Arbetsmiljöarbete

Har ni rätt angreppsätt för ert systematiska arbetsmiljöarbete?

Att skapa en hållbar organisation på riktigt är det som gör oss unika.

Våra organisationskonsulter ser tillsammans med vår kund var i organisationen det “gör ont”, var arbetsmiljön brister och var det finns flaskhalsar eller stressiga miljöer. Att skapa en hållbar organisation på riktigt är det som gör oss unika. Vi har lång erfarenhet från företagsledningar och vet hur svårt det är, att innifrån, se vad som behövs. Vi har god erfarenhet att arbeta nära fackliga organisationerna och tillsammans med professionella yrkeskunniga personer från företagshälsan, försäkringskassan eller specialister.

Ofta löser vi problem som varat i flera år på bara ett par veckor eller månader.

Det handlar ofta om både beslut, coaching, samarbete och samverkan.

Enligt WHO:s Globala mål ska det senast 2030 finnas en sk “resilience” motståndskraft som pekar både på att främja psykisk hälsa i samhällen, familjer, skolor och arbetsplatser, och att förebygga och behandla psykiska sjukdomar och missbruk.

På arbetsplatser är ledare och HR nyckelroller för detta, men även högsta ledningen, styrelse och ex skyddskommitté och alla medarbetare på företaget. Vi underlättar och arbetar med att öka kunskapen var i organisationen utmaningarna finns och hjälper till att lösa dem långsiktigt.

Ständiga förbättringar är en vanlig metod och people analytics och att identifiera de medarbetare som behöver hjälp. Ledarskap och företagskultur påverkas av konkreta handlingar och berättelser – % och statistik räcker inte.

Vill du veta mer?

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field
You need to agree with the terms to proceed
Meny