Upptäck 2Prevent

2Prevent främjar & förebygger välmående och behandlar psykisk ohälsa med precision.

2Prevent är helhetsleverantören avseende precisionshälsa.

Vi verkar inom samtliga områden för att främja, förebygga och åtgärda välmående och psykisk hälsa. Vår terapeutiska personal uppfyller alltid kraven som ställs från uppdragsgivaren för att få möta patienter i primärvården och alla arbetar utifrån väl beprövade behandlingsmetoder så som KBT, ACT mm.

Främja

Hälsofrämjande arbete. Det som gynnar välmående hos individ och framgång för organisationen.

Förebygga

Att identifiera och ta bort hinder i förväg när vi vet att det finns behov och anledning. Prevention är bättre än behandling.

Åtgärda

Vi åtgärdar de problem som uppstått och ser till att de inte återuppstår.

Meny