Upptäck 2Prevent / Arbetsgivare

Vilka kostnader uppstår i er organisation vid bristande välmående?

De flesta arbetsgivare vet inte hur de ska motverka psykisk ohälsa.

Vilka välmåendebristkostnader uppstår i er organisation? Vilka preventiva insatser ger störst effekt? 2Prevent erbjuder såväl individer som organisationer en framstegsmodell som inte bara ger vinster för den enskilda individen, teamet eller organisationen utan även för samhället i stort. Tillsammans med digitala lösningarna skapar vi:

  • ett ökat välmående och en lägre frekvens av psykisk ohälsa
  • minskade sjukskrivningstal och samhällskostnad
  • högre produktivitet och en högre grad av måluppfyllelse

Det är dags att flytta fokus från behandling till prevention.

Det är här 2Prevent kommer in i bilden och gör en avgörande skillnad. De flesta arbetsgivare vet inte hur de ska motverka psykisk ohälsa. Än mindre vet den enskilda individen hur psykisk ohälsa ska motverkas. Med regelbundna mätningar av den psykiska hälsan samt att utveckla och stärka frisk- och välbefinnandefaktorer i såväl teamet som hos individen går det att förbättra den psykiska hälsan på arbetsplatsen avsevärt. Preventiva insatser är sannolikt det enda som förmår bryta den negativa trenden avseende vårt psykiska mående.

Vill du veta mer?

Namn *
Fill out this field
Företag *
Fill out this field
E-postadress *
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed

2Prevent är helhetsleverantören avseende precisionshälsa.

Vi verkar inom samtliga områden för att främja, förebygga och åtgärda välmående och psykisk hälsa. Vår terapeutiska personal uppfyller alltid kraven som ställs från uppdragsgivaren för att få möta patienter i primärvården och alla arbetar utifrån väl beprövade behandlingsmetoder så som KBT, ACT mm.

Främja

Hälsofrämjande arbete. Det som gynnar välmående hos individ och framgång för organisationen.

Förebygga

Att identifiera och ta bort hinder i förväg när vi vet att det finns behov och anledning. Prevention är bättre än behandling.

Åtgärda

Vi åtgärdar de problem som uppstått och ser till att de inte återuppstår.

Meny