,

Digital verktygslåda för ledare och Employer Branding

För oss är Employer Branding att bygga en företagskultur där människor utgör varumärket. Framgångsrik Employer Branding kräver engagemang. Engagemang kan enbart skapas i en välmående organisation där människor mår bra.

2Prevent hjälper ambitiösa företag med det här. Låt oss mäta graden av välmående även i er organisation!

Genom 2Prevent tillhandahåller ni en plattform som stöttar er organisations utveckling. Ni blir en attraktiv arbetsgivare som visar att varje medarbetare blir sedd och en arbetsplats där alla bidrar. Plattformen är en kvalitetsprocess för uppföljning och utveckling där ledare och medarbetare får rätt kunskap och verktyg för att få effektfulla samtal, rätt mål och en kontinuerlig uppföljning. Det skapar en tydlighet över företagets  vilka förväntningar som finns och medarbetarens situation.

Våra tester och verktyg för att reflektera över balans, vilja och motivation skapar rätt förutsättningar för ärliga samtal mellan ledare och medarbetare. Samtal som mynnar ut i individuella utvecklingsmål som delas med ledaren. Alla medarbetarsamtal lagras i systemet och finns enkelt tillgängligt för ledare och medarbetare. Plattformen är en bra grund för ökat välmående och ett viktigt verktyg för Employer Branding.

Vill du veta mer?

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field
You need to agree with the terms to proceed
Meny