Upptäck 2Prevent / HR-partner

Vi erbjuder mätbara vårdinsatser med tydlig och snabb återkoppling.

Vi tillhandahåller digitala verktyg för att hjälpa HR med en hållbar och effektfull organisationsutveckling.

Vi sätter våra kunder i främsta rummet genom att ge snabb, förenklad tillgång till en mängd olika lösningar för företagshälsovård med inriktning på mental hälsa. 2Prevent fungerar som er Välmåendepartner och erbjuder ett komplett erbjudande för medarbetare och organisation.

2Prevent är eller kompletterar er befintliga företagshälsovård.

Vår verksamhet är registrerad vårdgivare under tillsyn av IVO.

Vår verksamhet följer lagar och förordningar som gäller inom Hälso- och Sjukvårdsområdet. Vi håller oss ansvariga för resultat och kvalitet genom datadriven och modern mätbaserad vård.

Vi erbjuder mätbara vårdinsatser med mycket tydlig och snabb återkoppling till uppdragsgivaren. Genom vårt Välmåendeindex kan vi mäta graden av välmåendet i er organisation. Vi erbjuder även verktyg för att på individbasis mäta graden av välmående. Den mentala hälsokontrollen är ett nödvändigt  komplement till den fysiska hälsokontrollen.

Vi arbetar inte med långa bindningstider utan våra kontrakt bygger på att ni vill fortsätta att anlita oss som leverantör av tjänster baserat på vår psykosociala kompetens.

Vi hjälper dig med allt inom People & Culture och HR från ett enstaka coachsamtal, chefs och ledarstöd, teamutveckling, företagskultur, ledarutveckling, trepartssamtal eller om du har kört fast och behöver prata någon extern person som verkligen kan HR.

Vill du veta mer?

Namn *
Fill out this field
Företag *
Fill out this field
E-postadress *
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed

2Prevent är helhetsleverantören avseende precisionshälsa.

Vi verkar inom samtliga områden för att främja, förebygga och åtgärda välmående och psykisk hälsa. Vår terapeutiska personal uppfyller alltid kraven som ställs från uppdragsgivaren för att få möta patienter i primärvården och alla arbetar utifrån väl beprövade behandlingsmetoder så som KBT, ACT mm.

Främja

Hälsofrämjande arbete. Det som gynnar välmående hos individ och framgång för organisationen.

Förebygga

Att identifiera och ta bort hinder i förväg när vi vet att det finns behov och anledning. Prevention är bättre än behandling.

Åtgärda

Vi åtgärdar de problem som uppstått och ser till att de inte återuppstår.

Meny