Erbjudande / Företagshälsovård

Är er företagshälsovård verkligen specialist på välmående?

2Prevent är helhetsleverantören…

…avseende precisionshälsa och verkar inom samtliga områden för att främja, förebygga och åtgärda välmående och psykisk hälsa. Vår terapeutiska personal uppfyller alltid kraven som ställs från uppdragsgivaren för att få möta patienter och alla arbetar utifrån väl beprövade behandlingsmetoder så som KBT, ACT mm.

Vi eliminerar risk till återfall så att bristande välmående ej återuppstår.

Vårt löfte är att ge remitterande läkare feedback på behandlingens resultat samt föreslå strategi för återfallsprevention. Erbjuda kostnadsfri utbildning för Företagshälsans personal i psykisk hälsa och preventionsmetodik.

Vårt löfte

  • Vi erbjuder mätbara vårdinsatser med mycket tydlig och snabb återkoppling till uppdragsgivaren.
  • Vi håller oss ansvariga för resultat och kvalitet genom datadriven och mätbaserad vård.

Vill du veta mer?

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field
You need to agree with the terms to proceed
Meny