Erbjudande / Social hållbarhet

Finns rätt metoder och mål för social hållbarhet i er organisation?

2Prevent utbildar i och analyserar psykologisk hälsa och säkerhet och ger stöd och hjälper företag på ett tydligt sätt hur man når SDGs till 2030.

Vi stödjer ett strukturerat och systematiskt arbetssätt.

Vår passion är att hjälpa företag att minska Välmåendebristkostnader och hitta systematik i sitt sociala hållbarhetsarbete. Arbetet som vi gör med våra kunder kan kopplas direkt till deras egna verksamhetsmål. Där vår mjukvara implementerats är vi en del av kundernas 45001 eller ISO-certifiering.

Områden där vi ofta anlitas är inom ledarskap, organisationskultur, employer branding, kravformulering, psykisk ohälsa, neurokunskap och kommunikation. Utifrån totalanalysen analyserar vi den sociala hållbarheten i företaget. Det sker ofta genom kompletterande intervjuer och mappning av resultatet. Här kan exempelvis utsatta team, individer och delar organisationen identifieras.

Vårt fokus är att förebygga arbetsskador och ohälsa samt att stödja välbefinnande i arbetet och hålla fokus på sjukskrivning och tidiga signaler på ohälsa. Vårt arbetsfält är organisationer och företag i alla storlekar och inom alla sektorer, där vi stöttar i utveckling, implementering, monotorering av hälsosamma och säkra arbetsplatser.

Vill du veta mer?

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field
You need to agree with the terms to proceed
Meny