Kunskap och utbildningar för dig som hjälper andra.

Vad vi erbjuder

2Prevent vill ge dig som kursdeltagare nya kunskaper och nya färdigheter till hur du kan hjälpa andra, på ett effektivt sätt, öka deras psykologiska välmående och sin psykologiska motståndskraft. Med mål att bidra till en bättre mental hälsa i samhället och att hjälpa dig i din yrkesroll att hjälpa andra. Både att nå sin fulla potential som människa och att bli mentalt stark.

Med passion för mental friskvård

2Prevent är experter på psykoedukation och tillhandahåller utbildningarna och expertis inom området psykisk hälsa som hjälper dig att hjälpa andra.

Hälsofrämjande perpektiv i fokus

För många är det idag en självklarhet att hålla kroppen i trim och att leva sunt, vilket har gett stora vinster för folkhälsan. Men trots att de psykologiska ohälsan bland såväl unga som vuxna ökar närmast exponentiellt läggs nästan inget fokus från vare sig samhället, skolan eller från arbetsgivare på preventivt hälsofrämjande arbete då det gäller vår mentala hälsa. Det vill vi ändra på!

Välmåendecoaching

Vill du hjälpa andra att förbättra välmående och använda välmåendecoaching i din yrkesroll? Vi erbjuder en gedigen och unik utbildning i välmåendecoaching och psykisk hälsa. Du erhåller nödvändiga evidensbaserade kunskaper inom tillämpad positiv psykologi och de senaste rönen kring interventioner som stärker den psykisk hälsan. Med vår digitala plattform, får du dessutom tillgång till funktioner som är värdefulla och stödjer dig i din roll som Välmåendecoach.

Vårt stressprogram

2Prevents antistressprogram är ett interaktivt program som är både lättillgängligt och forskningsbaserat. Programmet kan göras både individuellt och i grupp med eller utan handledning i förebyggande syfte. Om ni har medarbetare som är på väg in i sjukskrivning eller är sjukskrivna rekommenderar vi programmet med stöd av en behandlare.

Vi erbjuder:

  • Förebyggande digitalt stressprogram
  • Stressprogram med stöd av behandlare
  • Individuella samtal med psykolog eller i grupp

Vi är av Försäkringskassan godkänd aktör för arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd avseende stress och utmattningsproblematik.

Program för hållbart ledarskap

Inom 2Prevent finns program i hållbart ledarskap för chefer och medarbetare i syfte att bygga starka hållbara organisationer där medarbetare är trygga, engagerade och vill prestera. Vår partner är utvald av AFA i den nya satsningen på utbildningar inom arbetsmiljö erbjuds arbetsmiljöutbildningar för chefer, ledningar, HR, arbetsmiljö- och skyddsombud.

Resistant Minds – Coaching for Resilience

Våra utbildningar ger dig teoretisk kunskap och praktiska verktyg.

Verktyg för att tillämpa preventiva insatser och mental friskvård i din yrkesmässiga vardag.

Du lär dig och övar de grundläggande färdigheterna som hjälper dig att bidra till att stärka den psykiska hälsan hos de människor du arbetar tillsammans med och vägleder.

Många av våra utbildningar och kurser är byggda för distansundervisning med förinspelade föreläsningar som grund. Vi kan även anpassa och genomföra samtliga kurser till er arbetsplats utefter era behov och önskemål.

Vill du veta mer?

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field
You need to agree with the terms to proceed
Meny