Vi utvecklar innovativa digitala lösningar för att förbättra välmåendet och öka antalet friskfaktorer.

2Prevent erbjuder individer, team och organisationer ett heltäckande och unikt systemstöd för en förbättrad psykisk hälsa. Genom att på ett strukturerat sätt kartlägga och utveckla den psykiska hälsan minskas risken avsevärt för att senare under livet drabbas av psykisk ohälsa. 2Prevent erbjuder följande moduler;

  • Välmåendeindex
  • Psykisk hälsokontroll, WellbCheck
  • Psykiskt diagnosstöd
  • Digitaliserar och strukturerar arbetet med sjukfrånvaro
  • Processtöd och rutiner kring sjukfrånvaro
  • Ett digitalt trivsel och kulturverktyg mot ökad EmployerBranding

Vill du veta mer?

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field
You need to agree with the terms to proceed
Meny