Ett effektivt system som digitaliserar och strukturerar arbetet med sjukfrånvaro

2Prevent tillhandahåller ett effektivt system som digitaliserar och strukturerar arbetet med sjukfrånvaro (från analys, dokumentation och ett antal tjänster kopplat till arbetet med sjukfrånvaro, arbetsmiljö, ledarskap, kultur och HR). Vårt systemstöd gör det enkelt för chefer och HR att hjälpa och följa upp medarbetare. I systemstödet samlas bl a läkarintyg, rehabplaner, rehabiliteringsprocesser, information om individers frånvaro på ett och samma ställe.

Systemet tillför processer och rutiner kring sjukfrånvaro och sjukskrivningar samt visualiserar kostnader för sjukfrånvaro vilket är en viktig motivation för att prioritera insatser.

Vår utgångspunkt är att arbete leder till bättre hälsa. Rätt bedömning, vägledning och anpassning av arbetet tillhör en av våra kärnkompetenser. Tillsammans med rehabspecialist, chef, HR, läkare, Försäkringskassan och medarbetare stöttar vi i anpassningar, rehabplanering och återgång i arbetet, eller omplacering och omplaceringsutredningar.

Vill du veta mer?

Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
Fill out this field
Fill out this field
You need to agree with the terms to proceed
Meny