Kunskap

Antistressprogram

2Prevents antistressprogram är ett interaktivt program som är både lättillgängligt och forskningsbaserat. Programmet kan göras både individuellt och i grupp med eller utan handledning i förebyggande syfte. Om…

Med passion för mental friskvård

2Prevent är experter på psykoedukation och tillhandahåller utbildningarna och expertis inom området psykisk hälsa som hjälper dig att hjälpa andra. 2Prevent erbjuder dig, som vill arbeta som välmåendecoach…

Hållbart ledarskap

Inom 2Prevent finns program i hållbart ledarskap för chefer och medarbetare i syfte att bygga starka hållbara organisationer där medarbetare är trygga, engagerade och vill prestera. Genom att…

Utbildningar för dig som hjälper andra

Våra utbildningar ger dig teoretisk kunskap och praktiska verktyg för att tillämpa preventiva insatser och mental friskvård i din yrkesmässiga vardag. 2Prevent erbjuder dig, som vill arbeta som…
Meny