Det är fler organisatörer som ser behov att samverka under Almedalsveckan i syfte att skapa medvetenhet och förståelse för hur vi kan bryta den negativa samhällstrenden avseende psykisk ohälsa. Med samverkan ges bättre förutsättningar att påverka politiker och beslutsfattare i rätt riktning.

Mot den bakgrunden har 2Prevent tagit initiativ till att upplåta en ny mötesplats åt olika organisatörer under Almedalsveckan med namn ”Rätt till Psykisk Hälsa”.

”Vårt mål med samverkan under Almedalsveckan är att belysa och ge utrymme för hur vi kan hindra att allt fler människor ska behöva lida av välmåendesvikt. Det är hög tid att skifta fokus från behandling till prevention. Prevention är det effektivaste och enda angreppsättet för att förhindra att psykisk ohälsa ska uppstå”, säger Magnus Crossner, initiativtagare till den nya mötesplatsen.

2Prevent låter mötesplatsen Rätt till Psykisk Hälsa uppstå som en scen i Almedalen där det är deltagarna som utgör den intressepolitiska rösten för att bättre kunna påverka politiker och beslutsfattare i rätt riktning.

”Vår ambition är att skapa den mest naturliga, och återkommande, mötesplatsen för denna viktiga fråga under Almedalsveckan. Med samverkan är vi övertygade om att psykisk ohälsa får den uppmärksamhet den förtjänar och tillsammans kunna frigöra den kraft som är nödvändig för att skapa debatt och medvetenhet om hur vi ska lösa ett av vår tids största samhällsproblem”, säger Magnus Crossner.

Mötesplatsen är beläget på gården till tidigare Kafé Strandporten som har en central placering i Visby och är ett av de få hus som har själva ringmuren som husvägg mot Almedalen.

Under Almedalsveckan kommer 2Prevent rapportera från alla seminarier och debatter som pågår under mötesplatsen Rätt till Psykisk Hälsa. För att samtalen inte ska stanna lokalt i Almedalen streamas seminarierna live via internet från wellbchannel.com. På så sätt görs platsen i Almedalen mer tillgänglig för allmänheten. Förutom WellbChannel finns information att hämta från Youtube, Facebook, Twitter och WellbCompanys egna nyhetsrum.

Därutöver finns journalister på plats för att rapportera från Visby.

”Det är viktigt för oss att hitta en arrangör som har förmåga att förena de organisationer och människor som kan driva frågor intressepolitiskt. Genom 2Prevent får vi en engagerad värd med ett unikt kontaktnät inom branschen, en perfekt kombination”, säger Torsten Svensson.

Meny